Publikuj u nas!

PISZ DLA NAS!

Aktualnie działalność redakcji non/fiction jest zawieszona i nie pracujemy nad nowym numerem. Dotychczas wydane numery można zakupić u naszych dystrybutorów – https://non-fiction.pl/dystrybucja

Szczegółowe informacje na temat tego, jak wygląda współpraca z „Non/fiction”, znajdziecie PONIŻEJ.


ZASADY WSPÓŁPRACY Z „NON/FICTION”

Jakich tekstów szukamy?

Decydujemy się tylko na oryginalne teksty, wcześniej nie publikowane (ani w prasie, ani na serwisach internetowych, ani na blogu) i nie tworzone „zza biurka”. Ważne jest dla nas to, aby autor spędził w danym mieście czy kraju wystarczająco dużo czasu, żeby mógł o nim swobodnie opowiadać.

Jeśli posiłkujesz się przy pisaniu literaturą lub artykułami z prasy, poprosimy o zaznaczenie źródeł w tekście, najlepiej w formie przypisu.

Jak najlepiej zgłosić temat?

Im bardziej szczegółowe zgłoszenie, tym większe prawdopodobieństwo, że wybierzemy Twoją propozycję. Przed zgłoszeniem warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

  • Dlaczego chcesz pisać na ten temat? Dlaczego jest to dla ciebie ważne?
  • Jeśli pisały już o tym media, czym będzie różni się twoje podejście do tematu?
  • Czy masz już bohaterów? Jeśli tak – napisz o nich kilka słów – dlaczego właśnie ich wybrałeś? Jeśli jeszcze nie masz konkretnych postaci, jak zamierzasz je znaleźć?
  • Czy zrobiłeś już wstępny research dotyczący zagadnienia, o którym piszesz? Z jakich źródeł korzystałeś?

Im więcej konkretów, tym lepiej, np:

„Chciałbym napisać o zjawisku/zdarzeniu X w miasteczku Y, gdzie spędziłem Z czasu/będę tam przez najbliższe parę miesięcy/mam zamiar wrócić. Mam kontakt do A, B i C, którzy opowiedzieli mi o zjawisku X.”

Jeśli masz już gotowy tekst, załącz go do formularza, ale zamieść również krótki opis w treści wiadomości.

Własne zdjęcia albo inne materiały graficzne są jak najbardziej mile widziane – załącz je w niskiej rozdzielczości do formularza.

Jak wygląda redakcja tekstów?

W trakcie pracy z autorami przeprowadzamy pogłębioną redakcję i szczegółowo sprawdzamy źródła. Czasami teksty wracają do autora kilka(naście) razy. Nie oznacza to, że tekst jest zły – tylko, że chcemy, żeby był jeszcze lepszy.

Jak podawać źródła w tekście?

Wszystkie informacje, których autor reportażu nie zdobył sam (nie był świadkiem zdarzenia, nie opowiedział mu nim bohater), trzeba zaznaczyć w tekście. Wypowiedzi osób, które pochodzą np. z wywiadów opublikowanych wcześniej w prasie, filmów, sztuk teatralnych, piosenek, wierszy, a nawet wypowiedzi z mediów społecznościowych, trzeba zaznaczyć w cudzysłowie i opatrzyć odpowiednim przypisem. Podobnie szczegółowe informacje historyczne, dane statystyczne czy specjalistyczne wyrażenia, przy których posiłkowaliśmy się lekturą bądź filmem.

Nad tym, jak przypisy zostaną zaprezentowane w tekście, zadecydujemy podczas składu numeru wspólnie z naszym zespołem graficznym.

Przykładowy poprawnie przygotowany przypis:

L. Jeffery, Chagos Islanders in Mauritius and the UK: Forced Displacement and Onward Migration, Oxford University Press 2011, s. 18.

Stealing a Nation [film], reż. J. Pilger, S. Crotty, C. Martin, Granada Television 2004.

Czy robicie fact-checking?

W „Non/fiction” bardzo ważna jest dla nas rzetelność dziennikarska, dlatego przeprowadzamy fact-checking. Nie robimy tego dlatego, że nie ufamy naszym autorom – wręcz przeciwnie. Po prostu chcemy się upewnić, że nic nie umknęło w tłumaczeniu, spisywaniu cytatu z pierwotnego źródła. Dlatego możemy poprosić Cię o podesłanie nam swoich notatek, zdjęć, które są opisywane w tekście czy artykułów na temat, który opisujesz. Im będziesz miał większy porządek w swoich źródłach, tym cały proces będzie łatwiejszy dla obu stron.

Podsumowując: jeśli część twojej narracji bazuje na zewnętrznych źródłach, musi to być odpowiednio wyjaśnione/zaznaczone w tekście lub/oraz przypisie.

Czy płacicie za teksty?

Tak – płacimy za wszystkie teksty, ilustracje oraz zdjęcia publikowane na łamach „Non/fiction”. Nie mamy stałych stawek – ustalamy wynagrodzenie indywidualnie, biorąc pod uwagę długość tekstu, staranność jego przygotowania, ilość pracy, która był wymagana (np. wyjazdy, rozmowy ze specjalistami). Stawkę ustalamy po zaakceptowaniu tekstu i przyjęciu go do redakcji.

Co jeśli nie dam jednak rady napisać tekstu?

Zdajemy sobie sprawę, że zdarzają się sytuacje losowe, które uniemożliwiają dokończenie pracy. Prosimy wtedy o jak najszybszy kontakt na redakcja@non-fiction.pl.