Regulamin

Regulamin sklepu:

Sprzedawca

Dane sprzedawcy:
Fundacja „Non/fiction”
ul. Poznańska 23/6
00-685 Warszawa
KRS: 0000684387

Zamówienie:

Zakupu magazynu „Non/fiction” można dokonywać za pomocą formularza zamówienia na stronie non-fiction.pl/sklep
Opłaty należy dokonywać za pomocą przelewu lub systemu PayPal.

W sprawie problemów technicznych reklamacje przyjmowane są korespondencyjnie lub drogą e-mailową pod adresem sklep@non-fiction.pl.

Realizacja zamówienia następuje do 2 tygodni od dnia zamówienia (wynika to z utrudnionej sytuacji związanej z COVID-19).

Reklamacje:

Obowiązuje 14-dniowym termin zwrotu towaru bez podania przyczyny.

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po wysłaniu formularza reklamacyjnego na adres sklep@non-fiction.pl.

Odstąpienie od umowy

Ponieważ magazyn „Non/fiction” jest czasopismem przy jego zakupie (dowolnego numeru i każdej ilości egzemplarzy) nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

W przypadku zakupu prenumeraty oraz innych przedmiotów w naszym sklepie internetowym klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zakupionego przedmiotu (w przypadku prenumeraty za dzień dostarczenia uznaje się dzień jej zakupu). Prosimy wówczas o przesłanie e-mailem podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, numeru konta do zwrotu pieniędzy oraz przesłanie zwracanych przedmiotów na adres sprzedawcy. Pieniądze zapłacone za przedmioty zostaną zwrócone na wskazane konto w ciągu 14 dni od odbioru zwracanych przedmiotów przez sprzedawcę.

Wysyłka:

W cenę magazynu nie jest wliczony koszt wysyłki. Wysyłamy „Non/fiction” do każdego kraju na świecie przesyłką listową priorytetową – w tym momencie wysyłka zagraniczna chwilowo jest niedostępna. W przypadku krajów po za Polską należy mieć na uwadze, że przesyłki wysyłane są jako listy polecone i wymagane jest potwierdzenie ich odbióru.

Termin dostawy zależy od miejsca docelowego: 1-2 dni wysyłka na terenie kraju, 5-6 na terenie Unii Europejskiej, Rosji i Izraela i około 1,5 tygodnia w przypadku pozostałych miejsc. Za termin dostarczenia odpowiada Poczta Polska. Czas dostawy należy liczyć od dnia wysłania zamówienia, a nie jego zlożenia.

Istnieje możliwość wysyłki kurierem – prosimy o indywidualny kontakt na sklep@non-fiction.pl.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Fundacji Non/fiction z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 23/6 (zwanej dalej „Non/fiction”) określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach sklepu non-fiction.pl/sklep (zwanego dalej „Sklepem”).

Korzystając ze Sklepu, użytkownicy Sklepu (zwani dalej „Użytkownikami”) akceptują zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności.

Non/fiction zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika korzystającego ze Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Non/fiction.

Non/fiction przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Sklepu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Non/fiction zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:
Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu lub w trakcie korzystania z niego może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Danymi osobowymi są dane dotyczące Użytkowników umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika, jak np. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. Non/fiction uznaje dane osobowe Użytkowników za poufne.

Dostarczając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem.

Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Dane dotyczące Użytkowników Sklepu nie będą przez Non/fiction ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim. Dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. Non/fiction gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celach: komunikacji Non/fiction z Użytkownikami, realizacji usług dostępnych w Sklepie, administrowania Sklepem oraz personalizacji Sklepu, weryfikacji możliwości udostępnienia Użytkownikom treści przeznaczonych dla z góry określonego kręgu odbiorców – np. określonej grupy wiekowej.

Użytkownik Sklepu może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez Non/fiction oraz o ich poprawienie lub usunięcie.

Wszelkie przesyłane informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników Sklepu (dane statystyczne, techniczne lub jakiekolwiek inne), nie są traktowane jako poufne. Korzystając ze Sklepu, Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie informacje mogą być ujawnione i wykorzystane do innych celów.